• muut sivut

Avoimet koulutukset

Sähkötyöturvallisuus-kategoria

Webinaari Sätky

18.05.2020
08:00 - 15:00


Webinaari SÄTKY — 18.5.2020, klo. 8.00-15.00

Koulutus tapahtuu verkossa reaaliaikaisesti. Koulutusta varten tarvitset tietokoneen tai tabletin (kännykkä saattaa olla hieman pieni tähän tarkoitukseen mutta sekin käy) mikrofonilla ja kameralla sekä toimivan nettiyhteyden ja luonnollisesti rauhallisen, hyvä paikan koulutuksen ajaksi. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi esim. ajokortilla.

Lisätietoja: teppo.suominen@tulityokoulutus.fi

Kaikille sähköalan ammattilaisille mukaan lukien työnjohto-, käyttö-, ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille pitää antaa sähkötyöturvallisuuskoulutus. Koulutuksen pitää sisältää sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen, keskeisten säädösten periaatteet, vastuuhenkilöiden tehtävät sekä SFS 6002 sisältö soveltuvin osin.

Edellä esitetyt koulutusvaatimukset on otettu huomioon Suurjännitelaitteistojen sähkötyöturvallisuus (SFS 6002 SÄTKY) koulutuksessa. Koulutus on kohdennettu ensisijaisesti kytkinlaitoksissa, muuntamoissa ja sähköverkoissa työskenteleville sähköalan ammattihenkilöille.

SFS 6002 SÄTKY -koulutus antaa sähköasemilla ja -verkoissa työskenteleville kohdennetun koulutuksen ja täyttää työnantajalle kuuluvan työturvallisuuslain (738/2002) 14 §:n mukaisen koulutusvelvoitteen.

Koulutustilaisuudessa esitettävät asiat on koottu osallistujille jaettavaan Suurjännitesähkölaitteistojen sähkötyöturvallisuus -kirjaseen. Kirjassa käsitellään kuvin ja piirroksin elävöitettyinä mm. sähkön vaaroja, sähkötyöturvallisuuden yleisiä periaatteita, sähkö- ja käyttötyön suunnittelua, työmaalla tehtäviä turvallisuustoimenpiteitä sekä yhteistoimintaa käytön ja työmaan välillä.

Koulutus sisältää kirjallisen testin ja hyväksytystä suorituksesta annetaan sähkötyöturvallisuuskortti (Sätky-kortti), joka on voimassa viisi vuotta.