Sähkötyöturvallisuus-kategoria

SFS6002 4h ja ensiapu 4h, yhdistelmä/lähikoulutus

26.10.2023
07:00 - 15:00


SFS6002
KTM:n päätös sähkötyöturvallisuudesta edellyttää, että jokainen sähköalalla työskentelevä asentaja, esimies ja asiantuntija, suorittavat Yleisen sähkötyöturvallisuuskurssin. Kurssi on uusittava enintään viiden vuoden välein.
Kurssi täyttää KTMp 517:n edellyttämät sisältövaatimukset.
Edellytyksenä kurssille pääsylle on 8h kurssin suorittaminen sitä edeltäneenä!

HÄTÄ-EA kurssi 4h
Minimikurssi joka jokaisen sähkötyöhän osallistuvan tulee täyttää.

Osallistua voi molemmille tai jommalle kummalle kurssille.
Min. 10 hlö kurssin toteutukselle, muuten toinen koulutus voi olla eri päivänä.

Yhteishinta 320 € + alv / hlö

Ilmoittaudu

396,80 €